Dobra praktyka dla prawidłowego działania oczyszczalni przydomowej

Pomimo wielu funkcjonujących systemów i typów przydomowych oczyszczalni ścieków warto pamiętać o kilku uniwersalnych krokach. Podstawowe elementy rozruchu oczyszczalni oraz cyklicznej eksploatacji pozwolą na zapewnienie odpowiedniej efektywności procesu oczyszczania, oraz zmniejszą koszty konserwacyjne.

Start pracy oczyszczalni

Prawidłowy rozruch POŚ z wykorzystaniem biopreparatu startowego (tzw. starter) o najlepszym możliwym składzie receptury. Składniki preparatu rozruchowego (stanowiące niezbędne minimum) to: wysokie stężenie kultur bakterii oraz enzymów litycznych, specjalnie dobrana pożywka. Taka formuła gwarantuje szybkie zaszczepienie nowych szczepów drobnoustrojów w zbiornikach oczyszczalni oraz stworzenie odpowiednich warunków dla wzrostu pożytecznych saprofitów w kolejnych cyklach pracy instalacji. Dla większego efektu warto wybrać biopreparat startowy z dodatkowymi minerałami i witaminami wspierającymi rozwój mikroflory oraz uzupełniony np. kulturami bakterii lipolitycznych – zabezpieczającymi przed zatłuszczeniem.

Aplikacja biopreparatów eksploatacyjnych

Dla utrzymania prawidłowego procesu biologicznej redukcji ścieków zarówno w oczyszczalni przydomowej, jak i zbiornikach zamkniętych – szambach niezwykle istotne jest cykliczne dawkowanie odpowiedniego aktywatora biologicznego. Sukcesywna suplementacja mikroflory saprofitycznej w zbiornikach z nieczystościami owocuje wzrostem kultur bakterii wyspecjalizowanych w sprawnym rozkładzie materii organicznej.
Należy pamiętać, iż preparaty zawierające wysokie stężenie drobnoustrojów (MLD w tabletce/gramie produktu) zapewnią odpowiedni stopień rozkładu i upłynnienia nieczystości. W odróżnieniu od biopreparatów enzymatycznych aktywator bakteryjny wraz ze wzrostem kolonii bakterii saprofitycznych wpływa na ilościowy wzrost wydzielanych egzoenzymów litycznych w ściekach.

Wpływ preparatów chemicznych na szamba i POŚ

Ostatni, ale równie ważny podpunkt na liście „do zrobienia” to rozważne korzystanie z silnej chemii oraz produktów mających pośredni i/lub bezpośredni wpływ na oczyszczanie ścieków.
Drobnoustroje, w tym przypadku szczepy bakterii jako jednokomórkowe, dość proste organizmy żywe reagują na szereg czynników fizykochemicznych. Warto pamiętać, iż pomimo wykształconej zdolności do adaptacji, wysokie natężenie czynnika szkodzącego skutecznie „uśmierci” korzystną mikroflorę bakteryjną.
W związku z powyższym warto zamiast silnych środków czyszczący (wodorotlenki sodu – soda kaustyczna, pochodne chloru, fosforowe grupy kwasowe itp.) skorzystać z biopreparatów czyszczących i myjących. Warto zwrócić uwagę na biodegradowalną formułę i zawartość aktywnych środków powierzchniowo czynnych.
Co więcej, systemy uzdatniania wody podłączone do przydomowej oczyszczalni poprzez zrzut wysokiego stężenia soli mogą powodować redukcję „przyjaznych bakterii litycznych”. Niestety, nie wszystkie bakterie to halofile lubujące się zasoleniu środowiska. W tym przypadku może lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie obiegu tego typu systemu do zewnętrznego zbiornika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *